Folldal Idrettsforening

2580 Folldal

E-post: post@folldal-if.no

Org.nr: 971 297 751

Stiftet 1.1.1916

Treningsøkta.no

Treningsokta_no
Her er alt av NFFs utgitte DVD’er, øvelsesbibliotek (videoklipp og beskrivelse av div. fotballøvelser), rammeplaner o.l. samlet til bruk for klubbene, trenere, ledere og foreldre. Tjenesten vil også benyttes i forbindelse med trenerkurset NFF C-lisens samt barnefotballkvelden.

- Dette er et verktøy som skal gjøre terskelen for å nå NFFs kompetanse betydelig lavere for trenere, spillere og ledere i klubbene våre. Det gir også NFF en mulighet til å vise klubbene hva vi legger i begrepet god kvalitet på feltet, sier NFFs breddesjef Alf Hansen.

Secrets to Sports (S2S) står bak utviklingen av treningsøkta.no, og alle tilknyttet norske fotballklubber får gratis tilgang til alt innhold i portalen. Det eneste klubben trenger å gjøre er å registrere seg via S2S og få tildelt brukernavn og passord.
 

Mange klubber er allerede brukere av www.treningsøkta.no 

- Innføringen av dette verktøyet er et ledd i et større kvalitetsarbeid vi nå er i gang med innenfor barne- og ungdomsfotballen. Treningsøkta.no skal være en levende og dynamisk ressurs for nøkkelrollene i klubbene, sier Hansen, som gleder seg til den nye portalen er etablert blant klubbene.

- Dette vil bidra til et kvalitetsløft på treningsfeltene. Jeg er også godt fornøyd med at vi har forsterket vårt fagteam med Stig Inge Bjørnebye og Bo Folke Gustavson. Det vil bidra til at vi enda mer offensivt får spredt budskapet vårt, sier Hansen. 

Treningsøkta.no vil utvides og oppdateres fortløpende, og fagansvarlig for NFFs IT-baserte treningsverktøy Bo Folke Gustavson er hovedansvarlig for oppfølging og utvikling av portalen.

- Vi kommer til å bruke dette aktivt som et verktøy inn mot trenere og spillere. Klubbene kan også tiplasse sine egne sider, og lage sine egne planer. Vi har hatt et godt samarbeid med S2S gjennom denne prosessen, og er veldig fornøyde med resultatet, sier fagansvarlig for trener- og aktivitetsutvikling, Øyvind Larsen.

Treningsøkta.no inneholder følgende momenter:


DVDene Treningsøkta I og II, Tine Fotballskole og Keeperferdighet systematisert etter:

o Budskap
o Ulike fotballfaglige tema
o Ulike delferdigheter
o Trenerrollen, læring og veiledning
o Differensiering
 

Øvelsesbibliotek knyttet til ferdighetsdimensjonene "oversatt til" aktivitetskategoriene:

o Sjef over ballen
o Spille med og mot
o Tilpasset smålagsspill
o Scoringstrening
o Keepertrening
 

NFFs rammeplaner for aldersgruppen 6 – 8 år, 9 – 10 år og 11 – 12 år som inkluderer:

o Ferdigsydde treningsøkter tilpasset alder og modning der alle aktivitetskategoriene er med
o Øktene er systematisert etter fotballfaglige tema med læringsmomenter med progresjon
o Øktene presenteres gjennom grafikk og levende bilder


"Med spillets ide i spill – og kampdimensjonen" – et virkemiddel som skal hjelpe oss trenere, laget og spillerne til å øve opp forståelsen og dyktigheten i spillets ide og hensikt:

o For å få en bedre sammenheng mellom aktivitetene på trening og det vi opplever i kampen
o Introdusere femmerfotball som spillform
o Lage en god overgang fra femmerfotball til sjuerfotball
o Fra sjuerfotball til elleverfotball
o "Med spillets ide i spill og kampdimensjonen" er følgelig målgrupperettet mot trenere som virker i femmer-, sjuer- og elleverfotballen


Et verktøy for klubben, trenerkoordinator, trenerutvikler og lagstrenere til å lage sin egen:

o Sportsplan
o Årsplan
o Periodeplan
o Øktplan

Et kommunikasjonsverktøy mot klubbens trenere, spillere og foreldre/foresatte

o Klubben organiserer og kommuniserer ukas trenings- og kampplan
o Direkte kobling til NFF og kretsenes terminlister
o Trenerkartotek
o Trenerkoordinator, trenerutvikler og hovedtrener på lagsnivå kommuniserer direkte med sine trenere og spillere:
- Årsplan
- Periodeplan
- Ukesplan
- Dagens økt
- Lags- og spilleranalyse, tegneverktøy og frammøtestatistikk
- Praktiske beskjeder til spillere og foreldre/foresatte