Folldal Idrettsforening

2580 Folldal

E-post: post@folldal-if.no

Org.nr: 971 297 751

Stiftet 1.1.1916

O-kartet Holom

Holom bilde 2

Landskapet er et dødisterreng i dalbunnen med svært stor detaljrikdom av kurver med høyder, søkk og groper.

 

Bunnen i mye av terrenget er tepper av reinlav og terrenget er bevokst med glissen furuskog. Terrenget er gjennomskåret av et nett av små og stort sett tynne stier. Fra mange plasser i terrenget er panorama utsikt til Rondane massivet med Høgronden som den mest markerte toppen. Kartet har også terreng med gode muligheter for ledelinjeorientering, og bør derfor kunne tilby løyper på alle nivå.


Opprinnelig var kartet laget som et rent treningskart som på nitti tallet ble benytta av blant annet Hanne Staff. O-kartet Holom ble utgitt av Folldal IF i 2008. Kartet er synfart og rentegnet i forbindelse med utgivelsen av Roar Valstad.

 
Kartet Holom kan du se i PDF format her: Holom - utgitt 2008

 

Holom bilde 1

En av mange groper i dødisterrenget Holom.

 

Holom bilde 2

Typisk Holom terreng med bunn av reinlav, glissen furuskog, og stor detaljrikdom av kurver.

 

Holom bilde 3

Mål og samlingsplass ved Grimsas bredder.