Folldal Idrettsforening

2580 Folldal

E-post: post@folldal-if.no

Org.nr: 971 297 751

Stiftet 1.1.1916

Dekning av utgifter skisesongen 2018/2019

Skigruppa har følgende retningslinjer for økonomisk støtte til sine utøvere.

Dekning av startkontingent og støtte til overnatting og reise for utøvere i skigruppa, Folldal IF fra og med sesongen 2017/2018
 

1.    Startkontingent for utenbygds renn bortsett fra turrenn dekkes fullt ut for alle utøvere.
 

2.    Støtte gis til utøvere ved renndeltakelse på følgende renn: NM, NC, ØM, HL, Young Star, Bendit Kvalfossprint, Ungd.Holmenkollrenn, SjusjøCup Hedmark.

a.     Støtte til reise gis etter regning til utøvere på overnevnte renn, med kr 2,- pr kr med bil,  eller 50% av billigste offentlige reisemåte.

b.    Støtte til opphold gis etter regning til utøvere på overnevnte renn, med kr 200,- pr overnattingsdøgn, begrenset oppad til maks 2 overnattinger.
 

3.    Der det også stilles krav om at trener evt. forelder deltar på samlinger, dekkes dette fullt ut etter regning når det gjelder opphold og offentlig transport, eller med kr 2,- pr km med bil. 
 

4.    Retningslinjene ovenfor gjelder for utøvere som er 20 år eller yngre. 
 

5.    Støtte gis til utøvere jf prinsipper over, dette forutsetter medlemskap i FIF og at utøver følger de til enhver tid gjeldende regler for reklame. 
 

6.    For utbetaling skal eget skjema for reiseregninger benyttes. Alle reiseutgifter og overnatting skal være dokumentert. 
 

7.    Frist for innsending av reiseregninger er 30. april.
 

8.    Ordningen evalueres etter hver sesong.

 

Mal - reiseregning - sesongen 2018/2019