Folldal Idrettsforening

2580 Folldal

E-post: post@folldal-if.no

Org.nr: 971 297 751

Stiftet 1.1.1916

Breddereglementet 2013

Kretsstyret har gjort noen tilpasninger til NFFs reglementer for sesongen 2013.

 

I alle klasser opp til og med junior kan det i hver kamp benyttes inntil 2 overårige spillere på et 9-er lag og 11-er lag, og 1 overårig spiller på et 7-er eller 5-erlag. Med overårig spiller menes spiller som er inntil ett år for gammel til klassen.

Overårig spiller kan da ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere aldersklasse i løpet av sesongen. 

 

Det kan søkes om dispensasjon fra denne bestemmelse. Gjelder for maks 3 spillere på 9-er og 11-erlag og 2-spillere på 7-erlag. En slik dispensasjon vil medføre at laget ikke kan delta i kamp om KM/kretsens pokal, og skal delta i laveste divisjon i klassen.

 

Les alle endringene her