Folldal Idrettsforening

2580 Folldal

E-post: post@folldal-if.no

Org.nr: 971 297 751

Stiftet 1.1.1916

13.07.19
-
14.07.19

Utleie servicebygget

Servicebygget

S. Øien

18.07.19
-
22.07.19

Telt utleie

Breisjøseter

24.07.19
-
28.07.19

Telt Folldalsdager

20.08.19
-
27.08.19

Utleie anlegg og servicebygg

Holmenkollen Biathlon avd. Lillehammer v/Kjøllmoen

30.05.20

Utleie servicebygget

Konf Røhjell