Folldal Idrettsforening

2580 Folldal

E-post: post@folldal-if.no

Org.nr: 971 297 751

Stiftet 1.1.1916

PÅMELDING TIL HÅNDBALLSESONGEN FOR 10-ÅRINGER

Vi minner om påmeldingsfristen 1.september 2017. 

Påmelding til håndballsesongen for 10-åringer

 

Er du født i 2008 eller 2007 og har lyst til å spille håndball?
Håndballtilbudet for dere sesongen 2017/2018 er aktivitetsserie. Vi har meldt på et jentelag og et guttelag. Det er to kampdager før jul og tre etter jul. Hvis vi ikke kan stille med to lag hver gang, gir vi beskjed til arrangøren i forkant.
Treningene vil bli på mandager eller tirsdager i A-salen på Flerbrukshuset etter høstferien. Vi kommer tilbake med informasjon om tidspunkt når barneidrettsutvalget FIF har fått oversikt over alle tilbud og hvilke tilbud som skal være på hvilke dager.

Vi ønsker en påmelding for å se hvor mange som vil være med, og om det er mange nok til å dele guttene og jentene på treningene. Antall barn avgjør også hvor mange trenere det er behov for.
Det går fint an å spille håndball kun før jul hvis du blir opptatt med andre aktiviteter etter jul. Fint om dere gir tilbakemelding angående dette også.

Påmelding til håndballsesongen sendes på e-post til Hege Brennodden (hegebrennodden@hotmail.com) innen FREDAG 1.SEPTEMBER 2017. E-posten skal inneholde barnets navn og fødselsdato, foresattes navn, mobilnummer og e-postadresse.

Vi kommer til å kalle inn til et lite foreldremøte i forbindelse med oppstart av sesongen.
For å delta på aktiviteter i regi av FIF, forutsettes det at barna er medlem av FIF. Faktura sendes ut etter endt sesong.
Velkommen til håndballaktiviteter! Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart!
Med vennlig hilsen FIF håndballgruppa
Magnhild Brandsnes (tlf. 900 20 096) og Hege Brennodden (tlf. 906 98 152)